GEMEENTEBLADToestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Zalm 3, 3344HD Hendrik-Ido-Ambacht

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een omgevingsvergunning verleend en geeft hiermee toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak op de locatie Zalm 3, 3344HD Hendrik-Ido-Ambacht. De vergunning heeft zaaknummer Z2023-00000432. Het betreft de volgende activiteit:•het bouwen van een bouwwerkDatum besluit: 18 december 2023Waarom publiceert de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht dit bericht?Met dit bericht laat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht u weten dat er iets gaat veranderen in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.Bent u het niet eens met de vergunning en wilt u bezwaar maken?U kunt tot 6 weken na bovengenoemde besluitdatum laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. De documenten met de informatie over de vergunning kunt u (uitsluitend op afspraak) inzien op het gemeentehuis aan de Weteringsingel 1. Voor het maken van een afspraak of voor andere vragen zijn wij te bereiken via het telefoonnummer 14078. U kunt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een handtekening en tenminste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en emailadres van de bezwaarmaker, de datum, het zaaknummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden (voorlopige voorziening)?De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website van De Rechtspraak http://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hendrik-Ido-Ambacht. Bekijk alle Bekendmakingen Hendrik-Ido-Ambacht in .

https://hendrikidoambachtkrant.nl/bekendmakingen-hendrik-ido-ambacht/

Deel dit bericht:

Redactie Hendrik-Ido-Ambachtkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hendrik-Ido-Ambachtkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hendrik-Ido-Ambacht.

Gerelateerde berichten